شراره های چهارشنبه سوری با شراره های قیام بزودی ریشه اخوندها را خواهد سوزاند

جهارشنبه سوری امسال را در حالی جشن گرفتیم که مشعل ازادی ، دست به دست نسلها از 40سال پیش راه افتاده و اکنون به دستان قیام افرینان فروزان و شکوهمند است

شراره های چهارشنبه سوری با شرارهای قیام 78 و 88 و 96 همراه با مشعلهای شهیدانش، شعله های بزرگی را در سراسر میهنمان براه انداخته است.
در استکهلم نیز هواداران شورای ملی مقاومت همراه با همه مردم ایران در شهرهای مختلف کشورمان با به اتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه ای همراه با شادی و رقص و پایکوبی این جشن ملی را گرامی داشتند. به امید سوزاندن ریش و ریشه خامنه ای و رژیم رو به گور

جشن چهارشنبه سوری در استکهلم

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...