شرط و شروط فرانسه برای آخوند روحانی

uirtroijfb988094erمنابع فرانسوي از مطرح شدن دو شرط از سوي مقامات اين كشور براي موافقت با حضور رژیم تهران در كنفرانس “ژنو۲” درباره سوريه خبر دادند.

منابع فرانسوي در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط با بيان اينكه پاريس از دعوت آخوند روحانی براي حضور در كنفرانس “ژنو۲” درباره سوريه استقبال مي كند افزودند: پاريس منتظر تحقق دو امر براي قبول حضور رژیم تهران در كنفرانس “ژنو۲” است.

اين منابع در ادامه با اشاره به اينكه دو فرانسه دو شرط در رابطه با اين موضوع دارد اضافه كردند: مقامات فرانسه خواستار حمايت و تاييد بيانيه “ژنو۱” (کناره گیری بشار اسد از قدرت) از سوي تهران و توقف حمايت اين رژیم از رژیم سوريه هستند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...