شريعتمداری: در توافق جديد، حريف حتی نصب يک سانتريفوژ مخصوص تحقيق و توسعه در نطنز را نپذيرفته است

هر روز که  از توافق هسته ای ، نیمه علنی، نیمه مخفی، ژنو   بیشتر میگذرد، گندش هم بیشتر در میاید که به رژیم چیزی نمیماسد و “جام زهر” مناسبترین اصطلاحی است که میتوان در مورد ان به کار برد.

اکنون علاوه بر انتقاد مقامهای ریز و درشت رژیم از این” دست اورد”، حسین شريعتمداری نماينده خامنه ای در کيهان نیز در  سرمقاله روز دوشنبه 30ديماه، يک نمونه دیگر از عقب نشينيهای خفت بار رژيم در توافق ژنو که در مورد آن کمتر در رسانه های حکومتی صحبت به ميان آمده بود را بر ملا کرده است.

وی در این سرمقاله جلوگيری از نصب سانتريفوژهای تحقيقاتی را برملا می کند و می نويسد: «اين بيم جدی هست که حريف در مقابل برخی از کوتاه آمدنهای ما، گامهای بيشتری به جلو بردارد.

امروز، 30دی ماه، همزمان با اغاز اجرای توافق ژنو ب علی اکبر صالحی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی رژيم فاش کرد بخشی از تجهيزات غنی سازی 20درصدی رژيم در نطنز و فردو مهر و موم خواهد شد.
مهر و موم کردن تجهيزات قسمتی از توافق ژنو بوده است که رژيم تا کنون از اعلام علنی آن، که شدت عقب نشينی خفت بار آن را نشان می دهد خودداری کرده بود.

به عنوان مثال، اوباما در توضيح توافقنامه ژنو تصريح کرده بود که در گام اول 6ماهه، مبلغ 7ميليارد دلار از داراييهای بلوکه شده ايران آزاد خواهد شد ولی در متن اعلام شده اخير، اين مبلغ به ۴.۲ميليارد دلار، آن هم در هشت قسط تنزل يافته است! و يا برنامه تحقيق و توسعه ايران در توافق اوليه به رسميت شناخته شده بود، اما در توافق جديد، حريف حتی نصب يک سانتريفوژ در بخش رو زمينی نطنز که مخصوص تحقيق و توسعه است را نپذيرفت! و موارد ديگری که سرنوشت راکتور آب سنگين اراک، افزايش فراقانونی دخالتهای آژانس، پذيرش تلويحی بازرسيها در سطحی بسيار فراتر از پروتکل الحاقی و… از جمله آنهاست و نياز به تجديدنظر و پيشگيری ضروری و به موقع مسئولان محترم دارد».

پاسدار شريعتمداری اظهارات روحانی که مدعی شده بود «توافق ژنو تسليم قدرتهای بزرگ در مقابل رژيم» است را مورد حمله قرار داد و افزود: «مسئولان در ارزيابی خود از توافقنامه ژنو و يا متن اخير موسوم به برنامه اقدام مشترک از داده ها کمتر سخن می گويند و بيشتر به گرفته ها اشاره می کنند تا آنجا که رئيس جمهور در اظهاراتی که اغراق آميز به نظر می رسد، اعلام می کند: توافق ژنو، يعنی تسليم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل ما. اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه می شود، آنچه داده ايم در مقابل آنچه گرفته ايم نه فقط قابل مقايسه نيست، بلکه بسيار کم اهميت تر و ناچيزتر از آن است که با واژه برد- برد کمترين تناسبی داشته باشد، چه رسد به اين که، توافقنامه ياد شده را تسليم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل خود بدانيم.