شرکت هزاران نفر در تظاهراتهای اعتراضی علیه نژادپرستی در سوئد

JanneKarr7روز یکشنبه 22 دسامبر برابر با اول دی ماه 1392، هزاران تن از مردم سوئد در شهراهای مختلف این کشورعلیه نژاد پرستی و خشونت علیه مهاجرین دست به تظاهرات زدند.

این تظاهراتهای اعتراضی در پی ان برنامه ریزی شده که یکشنبه گذشته یک گروه از هواداران نازیسم، «جنبش مقاومت ملی سوئد»، با حمله به یک تظاهرات مسالمت امیز علیه نازیسم انرا به خشونت کشاندد.

در تظاهرات امروز که توسط  گروه “خط 17” سازماندهی شده بود توسط  هفت حزب سوئد مورد پشتیبانی قرار گرفته است.demo nasism

در تظاهرات استکهلم، که  نزدیک به 20000 نفر شرکت کرده بودند واز سوی پلیس از طریق زمین و هوا به شدت کنترل میشود، از جمله رهبر حزب سوسیالدموکرتها، استیفان اوون، و وزیر مهاجرت از حزب مردم و رهب حزب سبز در این راهپیمائی حضور داشتند.

تنها حزبی که در این تظاهرات شرکت نداشت، حزب دست راستی” دموکراتهای سوئد” بود.

11در این گردهم ائیها چندین نفر از هنرمندان نیز شرکت دشتند.

توضیح اینکه: یکشنبه گذشته تظاهرات گروهی از مردم علیه نژاپرستی در “شرتورپ” (Kärrtorp) واقع در استکهلم  توسط گروهی از نژادپرستان به خوشونت گرائیده شد. پس از این حادثه چندین راهپیمایی علیه نژادپرستی در مناطق مختلف کشور انجام شده. روزگذشته حدود ٣هزار تن در شهر یوتبوری علیه نژادپرستی راهپیمایی کردند. در چند روز گذشته همچنین در شهرهای مالمو، یوتبوری ، اوربرو، و اوپسالا نیز راهپیمایی هایی علیه نژادپرستی انجام شد.

12