شرکت وزیر اقتصاد خارجی سوئد در “جشن انقلاب” درخانه سفیر رژیم تحقیر ایرانیان

آن لیندِ وزیر اقتصاد خارجی سوئد در مراسم جشن “چهلمین سالگرد انقلاب” که از سوی ملاها ربوده شد شرکت کرد. او به همراه چندین  تن از نماینده گان شرکتهای اقتصادی در جشنی که در خانه سفیر رژیم در استکهلم حضور داشت.

آن لیندِ در این جلسه با غرور از سفر خود به همراه نخست وزیر سوئد در سال 2017 به ایران صحبت میکند. سفری که از سوی بسیاری از محافل و  جوامع مختلف سوئد و همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس مورد انتقاد شدید قراگرفت.

او در مورد تاریخ روابط اقتصادی سوئد و ایران سخن پراکنی میکند و از اینکه بسیاری از صاحبان سرمایه غربی، به دلیل شکنندگی رژیم، ایران را ترک کرده اند ابراز تاسف میکند.

مجتبی قطبی، مسئول اتحاد انجمنها برای ایران سوئد در این رابطه میگوید: شرکت آن لیندِ وزیر اقتصاد خارجی سوئد در جشن خانگی سفیر رژیم تروریستی ایران در استکهلم یک سیلی بر صورت تمام ایرانیانی است که خواهان پایان دادن به رژیم ملاها هستد. مجتبی قطبی این سوال را مطرح میکنند که ،یا رژیم ایران در طول موجودیت 40 ساله خود به غیر از نقض وحشیانه حقوق بشر، تروریسم، فلاکت و تخریب و فقر به ارمغان آورده است.

او اضافه میکند که: ایرانی-سوئدیها و ایرانیان تبعیدی متعددا به دولت سوئد و وزارت خارجه این کشور توصیه کرده است که به سیاست بی آبروی خود در مقابل ایران و ادامه مبادلات و معاملات اقتصادی با رژیم منفور  ایران که بزرگترین مبلغ تروریسم در جهان است، پایان دهند.

وی همچنین سیاست سوئد در قبال ایران را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید: قیام مردم ایران که هم اکنون در جریان دارد به خوبی نشان میدهد که رژیم حاکم بر ایران هیچ آینده ای ندارد. اما دولت سوئد متاسفانه در صدد قرار دادن کشور سوئد در سمت اشتباه تاریخ است و  باید به مماشات و استمالت از رژیم و خود حمایت از تروریستها و سرکوبکنندگان پایان دهد و در عوض کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی و حقوق بشر قرار بگیرد.

وزیر خارجه سوئد در هنگام تشکیل دولت در ماه گذشته در سخنان خود اعلام داشت: “که جهت دموکراسی ما (سوئد) در تمامی سیاست خارجی ما خود را نشان خواهد داد. هدف از این سیاست تغذیه و حمایت از همه جاهائی است که دموکراسی میتواند رشد کند و انجائی که دموکراسی در خطر باشد مواضعی انتقادی خواهیم داشت.”

اما اقدام وزیر اقتصاد خارجی مسلما این سیاست اعلام شده از سوی دولت را به طور کامل نفی میکند.

” این نشان دهنده آن است که آن لیندِ قطب نمای اخلاق را گم کرده است. او باید به دلیل این اقدام بی آبروی خود از سوئدی-ایرانیها و ایرانیان تبعیدی معذرت خواهی کند”.

سال گذشته وزارت خارجه سوئد معاون وزیر خارجه رژیم در مسائل زنان، معصومه ابتکار، را به کنفرانس “جنس و تساوی حقوق” و تساوی حقوق جهانی به استکهلم دعوت کرد. آن لیندِ به عنوان میزبان کنفراس در یک پانل بحث در کنار ابتکار نشست و سخنپراکنی کرده بدون آنکه وی حتی اشاره ای به سرکوب و آپارتاید زنان در ایران اشاره ای داشته باشد.

کارمندان و وزرای زن که در سفر هیئت دولت سوئد به ایران در سال 2017 همگی روسری و حجاب بر سر داشتند تا ملاهای ایران را ارضا کنند. در آن زمان دولت سوئد خود را دولتی فمینیست مینامید.

مسعود کیانی در این مورد سیاست پاسیو دولت میگوید: “اقدام آن لیندِ فقط رژیم ایران را تشویق میکند تا به سیاست وحشی خود علیه منتقدان رژیم ادامه دهند. این یاد آور همان سیاست حمایت از هیتلر  است که با شکست مواجه شد.”

-“دولت سوئد هم اکنون در یک بحران با دیکتاتور چین دست به گریبان است. سفیر سوئد در چین متهم است که با دیکتاتوری چین همکاری داشته است. سیاست حمله ای حقوق بشر دولت به نطر میرسد که فقط در سطح کاغذ است وقتی که کارکنان دولت سوئد در مسیر همکاری با دیکتاتورها قدم برمیدارند و حرکت میکنند، به جای اینکه در مسیر احقاق و اعشاعه و دفاع از حقوق بشر در حرکت باشند.”