شش فعال سایبری به بیش از ۱۰۰ سال حبس محکوم شدند

قوه قضاییه جنایتکار رژیم اخوندی حاکم بر ایران  برای شش تن از فعالین سایبری محبوس در زندان اوین بیش از ۱۰۰ سال حبس تعزیری صادر کرده است.

بر اساس این احکام که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شده،  این افراد به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات به 100 سال حبس مخکوم شده اند

بر اساس این احکام  آقایان سید مسعود طالبی به ۱۵ سال حبس, فریبرز کاردارفر ۱۸ سال, امین اکرمی پور ۱۴ سال, امیر گلستانی ۲۲ سال, مسعود قاسم خانی ۲۲ سال و مهدی ری شهری به ۱۱ سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده اند.