شعار، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا را چگونه حل کنیم؟؟؟؟

رژیم درمانده، یک بیچاره ای به نام علی صوفی که خودش را اصلاح طلب مینامد و زمانی هم وزیر بوده است به صحنه اورده اند تا راه حل شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا را پیدا کند. وی که اذعان میکند که مردم دیگر گول نمیخورند و شعارها کافی نیست ولی بهرحال “مردم خاطره خوشی از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دارند”!!!!!

به نظر میرسد که این خط رژیم است که بیایید و این شعار مردم را تصدیق کنید بعد از درون ان یک را ه حل دربیاورد. حرفهای جالب وی به نوشته خبرانلاین :

” یک زمان بود که به لحاظ فرهنگی جو سنگینی در جامعه حاکم بود و کافی بود یک نفر بیاید و مقداری فضای شاد به وجود آورد و مقداری بزن و بکوب در تبلیغات انتخاباتیش راه اندازد تا رای آورد اما امروز این روش ها جواب نمی دهد.”

«مردم دیگر هوشیار شده اند و اینگونه نیست که بخواهند تحت تاثیر شعارهایی قرار گیرند که موردی است.»
“مشکلاتی که جامعه و نظام اکنون با آن دست به گریبان است، نسبت به دوران همه انتخابات های گذشته ریاست جمهوری بی سابقه است؛ یعنی هیچ وقت شدت بحران در حدی نبوده که مردم از همه جریانات سیاسی قطع امید کرده باشند.”
” نکته جالب اینجاست که این یأس و سرخوردگی شامل جناح خاصی نمی شود، یعنی اینگونه نیست که فقط مختص اصلاح طلبان باشد یا مختص جریاناتی باشد که نگاه به خارج دارند، یا یک حزب و قشر خاص بلکه اصولگرایان و اصلاح طلبان و همه کسانی که به هرحال در درون نظام می گنجند و در جناح بندی ها قرار می گیرند همه دچار این یأس و سرخوردگی هستند.”

” ما این شرایط را در یکی دو سال پیش هم می دیدم اما الان خیلی شدت پیدا کرده است، بنابراین بعید است که مردم با شعارهای سیاسی به صحنه بیایند. یک گفتمان جدید میخواهد”
“هزینه این گفتمان، هزینه سنگینی خواهد بود. من قدرت و ظرفیت تحمل حاکمیت را نسبت به این گفتمان نمی بینیم چون باید بسیار ریشه ای باشد یعنی مردم دیگر چیزی را به صورت سطحی یا پوپولیستی نمی پذیرند.”

” انقدر مشکلات کشور زیربنایی و حجیم است که آن کسی که می خواهد روی کار بیاید باید یک حرف کارشناسی و اساسی در سطح بین المللی داشته باشد که چگونه می خواهد کشور را از فشار تحریم ها خارج کند، چگونه می خواهد وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد و چطور می خواهد این اقتصاد بیمار را درمان کند یا چطور می خواهد حجم بالای نقدینگی را به سمت تولید و اثربخشی برای حل مشکلات مردم جذب کند.”

تااینجا درصد کوچکی از واقعیت ها را مطرح میکند، بدون اذعان به تنفر و نفرت مردم. از این رژیم ، اما از این به بعد جالب است و خبر ندارد که در فاز سرنگونی برگشتی به عقب امکان پذیر نیست وگرنه شاه هم میتوانست از سقوط خود جلوگیری کند. حالا راه حلهای وی که البته خنده دار است:

” البته مردم نسبت به کل مجموعه بی اعتماد شده اند و اصلا ربطی به اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و مردم اصلاح طلبان و اصولگرایان و همه را به نوعی در به وجود آمدن این وضعیت مقصر می دانند.”!!!!!

” با این ۴۰ درصدی که در انتخابات ۹۸ حضور پیدا کردند، نمی شود تغییری به وجود آورد، بلکه آن ۶۰ درصد باقیمانده را باید امیدوار کرد. “!!!! طبق گفته خود رژیم ۱۰ تا ۱۵درصد در انتخابات شرکت کرده بودند

” اما این کار فقط در گرو این است که حاکمیت واقعا به دنبال مشارکت حداکثری برود و الزامات و ساز و کارهای آن را کاملا فراهم کند تا بتواند اعتماد جریانات سیاسی و مردم را جلب کند و از این طرف هم جریانات سیاسی بتوانند با گفتمان روز (نه گفتمان ۱۰ سال پیش)، در جامعه فعالیت کنند و نگران فیلترهای موجود نباشند.”

“مردم خاطره خوشی از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دارند”!!!!!!! اینهم راه حل این پرفسور کم حافظه رژیم