شعارهای اعتراضی کشاورزان اصفهان در نمازجمعه امروز + فیلم

شعارهای اعتراضی کشاورزان اصفهان در نمازجمعه امروز:
ننگ ما ننگ ما…صدا و سیمای ما،
تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه
کشاورز می میرد ذلت نمی پذیرد
روحانی دروغگو زایند ه رود ما کو
مسئول اگر ندارین برین قبرس بیارین (خر بیارین بهتر از اینهاست)

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...