شعارهای ضد حکومتی در تهران و چندین شهر ایران

تجمع مردم در کرج

تجمع مردم در کرج

بنا بر گزارشهای رسیده مردم، بویژه جوانان در تهران و سایر شهرهای ایران پس از اعلام نتایج مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی به خیابانه ریخته و از این فرصت استفاده کرده و شهارهای ضد حکومتی سر دادند.

karaj1

تجمع مردم در کرج

بر اساس همین گزارشها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد توسط انبوه جمعیت که در کرج تجمع کرده بودند شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند و ترانه یار دبستانی را خواندند. جمعیت در بیشتر نقاط کرج به شکل انبوه گرد آمده بودند و با تاریکی هوا بر تعداد جمعیت افزود شد. گوهردشت، عظیمیه، ازادگان ،مهرشر، حصارک، میدان سپاه و جمهوری شاهد حضور انبوه جمعیت بودند. در بالای پل ازادگان جمعیت زیادی در بالای پل حضور دارند.

نیروهای انتظامی جرأت مداخله پیدا نکرده اند.

در تهران در شهرک غرب. به رغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

در پارک وی تهران شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد طنین انداز بود.

در میدان رضاییهای شهید جوانان شعار نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم سر دادند.

اول هفت حوض تا انتهای آن حدود صد هزار نفر جمعیت تجمع کردند و شعار می دهند احمدی گمشو گمشو.

در سایر شهرها از جمله شیراز، اصفهان  و همدان نیز فضای مشابهی حاکم بود.

در اصفهان در پل خواجو و خیابانهای اطراف جوانان بیرون ریختند.

یک جمعیت دوهزار نفره موتورسوار که در دست خود پرچم ایران داشتند دور میدان نقش جهان دور می زدند

در همدان در بلوار ارم جوانان و مردم به طور گسترده حصور داشته و شهار مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی ازاد باید گردد سر میدادند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...