شعار مرگ بر دیکتاتور در استادیوم نقش جهان اصفهان 22دیماه 96 + فیلم و عکس

امروز جمعه 22دی در استادیوم نقش جهان اصفهان در جریان مسابقه فوتبال سپاهان و ذوب اصفهان، جوانان شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بترسید بترسید ما همه با هم هستیم سر دادند.

نیروهای ضدشورش و مزدوران انتظامی با لباسهای زرد اما با تجهیزات و باتون و کلاهخود، در نقاط مختلف استادیوم به‌خصوص روبه‌روی جایگاه تماشاگران مستقر شدند تا هرگونه اعتراضی را سرکوب کنند. خودروهای ضدشورش نیز در محلهای مختلف در بیرون ورزشگاه مستقر شده بودند.

در شروع استقرار این مزدوران که به ستون شده و در مکانهایشان مستقر می‌شدند حین حرکت آنان، جوانان تماشاگر، به تمسخر می‌گفتند “ 1، 2، 3، 4 “ و قدم رو آنان را به تمسخر می‌گرفتند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...