شعار مرگ بر رفسنجانی در مشهد

رییس بنیاد موسوم به تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به رفسنجانی حمله کرد. آخوند حمید روحانی در مسجد فقیه سبزواری گفت: هاشمی رفسنجانی درصدد بود به نحوی رهبری را تحت فشار قرار دهد و نامه ایشان به رهبری (در سال88) مصداق این مسئله است؛ در حالی که مقام معظم رهبری ایستاد و آن توطئه نیز خنثی شد.

از سوی دیگر پاسدار حسن عباسی طی سخنانی در مشهد با حمله شدیداللحن به رفسنجانی گفت: متهم اصلی فتنه 88 آقای هاشمی است. یک جریان به رهبری هاشمی و هدایت روحانی در فتنه 88 در صدد جمع کردن بساط انقلاب بود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...