شعار مرگ بر گرانی در دومین روز اعتصاب و اعتراض در بازار کفاشان تهران

 

 

از صبح امروز یکشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷، در حالیکه طنین شعار مرگ بر گرانی ، بازار کفاشان تهران را فراگرفته است، بازاریان و کسبه در پاساژهای وحید، اعظم و کمالی برای روز دوم، دست به اعتصاب زدند.

بازاریان معترض از سرای اعظم حرکت کرده‌اند و خطاب به سایر مغازه‌داران در بازار با سردادن شعار ببندش ببندش، آنها را به اعتصاب فرا می‌خوانند.

خبرهای دریافتی حاکی است که نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ در محل حاضر شده‌اند تا مانع گسترش این اعتراض به سراسر بازار و خیابان‌های اطراف شوند.