شعری از آقای بیداد – شعری که از آن خون نچکد، ننگ دفتر است

شعر خوانی در تهران در انجمن امیر کبیر. شعری که از آن خون نچکد، ننگ دفتر است، شعری از اقای بیداد است.

شما میتوانید ان را به طور رایگان کپی کنید.

برای کپی اینجا را کلیک کنید

http://video.fffi.se/#300

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...