شقه و پس لرزه های نوار، بزودی خامنه ای را به صحنه خواهد کشاند

یک قاعده عمومی است که وقتی افراد یا گروهها با بحران و مشکلی روبرو میشوند در صورتیکه توان حل و یا هضم و یا حتی قبول ان بحران را نداشته نباشد به جان یکدیگر میافتند و شقه و تکه پاره میشوند و به جنگ با یکدیگر رومیاورند.

رژیم اخوندی در سراشیب سرنگونی با مجموعه ای از بحرانها سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره مواجه شده است که ناشی از ۴۲سال خیانت و جنایت است و قادر به درک این اصل نیست که نه توان حل این بحرانها را دارد و نه میتواند انرا بدرستی بفهمد که بحران سرنگونی اش غیر قابل علاج است و تا لحظه سقوط روزانه بیشتر و بیشتر خواهد شد و این عذابی است که باید تا ساعت سین بکشد.

حکومت اخوندی در حال حاضر در شرایطی به سر میبرد که بسیار ضعیف و ناتوان شده است. در مقابله با کوچکترین بحران بخواهند یا نخواهند راه به بحران امنیتی و سیاسی میبرد. و چون قادر به حل انها نیست جنگ و دعوا و شقه شقه شدن بیشتری را در چشم انداز خود دارد.

افراد رژیم به خوبی میدانند که بحرانها و مشکلات رژیم در نقطه ای است که کسی در داخل رژیم قادر به حل ان نیست. اکثر کسانی که به صحنه نمایش انتخابات وارد میشوند میگویند امده ایم که کشور را نجات بدهیم. !!!!!

یعنی اقرار میکند که کشور در حال فروپاشی و سقوط است. از نوه خمینی که این حرف را مستقیم به خامنه ای گفت تا احمدی نژاد و بقیه هر کدام به نوعی این مسئله را مطرح میکنند. افشای نوار صوتی ظریف این بار در بین دوستان و رفقای خود این رژیم هم هزار تکه و شقه ایجاد کرده است. روحانی مستقیم وارد قضایا شده است و سعی میکند که این مسئله را جمع و جور کند و میگوید همه سعی کنند “گره ای که ایجاد شده را با دست باز کنند” اقرار میکند که در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته اند که اصل نظام و ستونهای رژیم را به لرزه دراورده است.

رئیس دفتر خود “حسام الدین اشنا” را برکنار کرده است فکر میکند که شاید دوایی بر درد بی درمان این رژیم باشد پوست خربزه ای که زیر پای ظریف و روحانی انداخته شده است، سرعت حرکت همه نظام را به سراشیب سقوط نزدیک کرده است. چیزی که قبلا روحانی و دیگران یاداوری کرده بودند که ما همه سوار بر یک کشتی هستیم.

خامنه ای و دارو دسته اش هم بخوبی این مسئله را درک کرده اند به نوشته ، خبرگزاری سپاه پاسداران: “گفت‌ وگوی ظریف مملو از تحریفات تاریخی و تحلیل‌های فانتزی در روابط بین‌الملل است و خسارت‌های زیادی به حیثیت رژیم در موضوع روابط خارجی زده، مهم‌تر از آن در اظهارات وزیر خارجه ظلم بزرگی به چهره ملی !!!! سلیمانی شده است و در توضیحات مشاور روحانی نه نشانه‌ای از عذاب وجدان و شرمساری دیده می‌شود و نه خبری از عذرخواهی وجود دارد؛ بدتر اینکه جناب آشنا تلویحا خود را «حکیم‌باشی» خوانده و خواسته به جای آنکه او را دراز کنند فقط به سراغ دیگران بروند. !!!!

حالا به خوبی میبینیم که بهای یک پایه کردن رژیم اینبار چقدر بیشتر برایش اب میخورد. شاید اعدام و یا زندانی کردن ظریف و روحانی و شاید هم از دست دادن تنور گرم نمایش انتخاباتش. بهرحال به نظر میرسد که .باید منتظر پس لرزه های بیشتر بود که به ناگزیر خامنه ای را به میدان خواهد کشاند.

خامنه ای قبلا خواسته بود که در این نمایش انتخاباتی جامعه دو قطبی نشود حالا نگاه کند و ببیند چنان تکه و پاره و ریزه ریزه شده است که قابل درست کردن هم نخواهد بود. به نظر میرسد که این اتفاق میتواند ضربه کاری به رژیم وارد کرده است و کمک کار و انزیم خوبی برای قهرمانان شورشگر خواهد شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: