شهاب اشرافی: آلترناتیو واقعی ایران

خمینی دجال چهل سال پیش بعد از دزدیدن انقلاب با همان سیستم سرکوب گرانه شاه مملکت را اداره کرد.

او بااعدام وزندانی کردن، از بین بردن احزاب سیاسی وسندیکا های صنفی، بستن دانشگاه‌ها، راه انداختن جنگ بی حاصل وبا سرکوب و فشار مضاعف اهداف خود راپیش برد و در طی این سالیان زیر سایه ترس و اختناق مردم را به بی تفاوتی وسکوت واداشت. با تصویری غیر واقعی از آزادی ودمکراسی ومردم سالاری درچهار چوب دین ارتجاعی چیزی را به مردم ارائه کرد که یک دیکتاتور برای پیشبرد مقاصد کثیف خود اتخاذ می کند.

هرچه خواستند وتوانستند غارت کردند وکشتند و برای صدور انقلاب وتروریست  از جان و مال مردم ایران مایه گذاشتند.  

رژیم برای منفعل کردن مردم کارهای زیادی انجام داده،  تبلیغات منفی واطلاعات دروغینی که از تلویزیون ورسانه های میلی خود در حجم خیلی بالا وبصورت خوراک روزانه برای مردم تهیه می بیند گرفته  تا ساختن آلترناتیو دروغین در خارج کشور توسط مزدورانش.

وقتی به برنامه های آخوندهای پلید برای کنترل جامعه دقت میکنیم، می‌بینیم این سفاکان سعی دارند که بذر ترس، ناامیدی وبی تفاوتی رادردل مردم بکارند و همزیستی با ظلم وظالم رادر وجود مردم نهادینه وتثبیت کنند تا بتوانند به زندگی انگلی خود ادامه بدهند، ومثل یک غده سرطانی رشد کنند. البته هیچ دیکتاتوری در تاریخ نتوانسته و نمی‌تواند مانا بماند و در این رابطه می بینیم که آخوندها هیچ جایگاهی در داخل و خارج ایران ندارند و دروغها و فربیهایشان همه جا برملا شده و دوران سرنگونیشان فرا رسیده.

چه زیبا گفت خانم مریم رجوی: “ما بدنبال نظم تازه ای هستیم بر مبنای آزادی، دمکراسی و برابری. ما انتخاب کردیم که بایستیم و نبرد کنیم. تا مردممان به آزادی وخوشبختی برسند.تا دیگر هیچ نوجوان زیر هجده سالی در زندان، برای رسیدن به سن قانونی اعدام،در دالآن مرگ منتظر نباشد وهیچ مادری در ماتم فرزند اعدام شده اش اشک نریزد. انگیزه ما برای مقاومت تا پیروزی، کینه وانتقام نیست. انگیزه ما عشق به آزادی وانسانیت است. این فلسفه پایداری ماست‌‌. “

مردم شریف ایران بارها نشان داده اند که از یک طرف با فلسفه مجاهدین بخوبی آشنایی دارند و از طرف دیگر اهداف پلید این رژیم جنایتکار را می دانند و تن به ذلت و خواری نداده و از هر فرصتی برای اعتراض و قیام استفاده می‌کنند و صدای اعتراضات خود را به گوش مردم داخل و خارج می رسانند، مردم بخوبی درک کرده اند که چیزی که آنها را می کشد گلوله نیست، سکوت است، سکوت و نداشتن اتحاد.

و در این راه تنها حامیانی که همیشه همراه مردم بوده و هستند مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت می‌باشد، زیرا افرادی پاک، برخاسته از بطن همین مردم رنجدیده میباشند که از جان ومال و عمر و جوانی خود گذشته اند. بدون هيچ چشم داشتی برای آزادی ودمکراسی ایران شبانه روز کار می‌کنند، بدون مرخصی وبدون هیچ دستمزدی. بی دلیل نیست که رژیم از هر فرصتی برای ضربه زدن و تهمت زدن به این مقاومت بزرگ استفاده می کند زیرا آنها عزم جزم  کرده اند برای سرنگونی و براندازی این رژیم قرون وسطایی.

در تظاهرات های شکوهمند اخیر که در آمریکا و کل اروپا با هماهنگی این مقاومت بزرگ برگزار شده، همه با هم صدای مردم دردمند و ستمدیده، زنان سرکوب شده، کارگران زحمتکش و کلیه آحاد ملت ایران را در خیابان‌ها فریاد زدیم تا اروپا و آمریکا دست از مماشات با آخوندها بردارند و از مردم ایران حمایت کنند. و بواقع در این اواخر به موفقیتها و پیروزیهای بزرگی هم نائل شدیم که دل ملت ایران را شاد کرد از جمله: رو شدن دست رژیم و هم دستانش در فعالیت های تروریستی و جنگ طلبانه در منطقه خاورمیانه و سراسر دنیا، تحریم سپاه ظلم و جنایت، تحریم نفتی، تحریم خامنه ای و بیت العنکبوتش و…

سلسله تحریم هایی که باز هم در راه است، ولی ما به کمتر از سرنگونی کامل این وطن فروشان دجال راضی نمی‌شویم و تا آخر پیش می‌رویم.

بزودی بار دیگر به کوری چشم هر چه آخوند و پاسدار و بسیجی 6 جولای در برلین و 20 جولای در استکهلم همه با هم در تظاهراتی بزرگ شرکت میکنیم و همبستگی و اتحادمان را برای ایرانی آزاد به جهانیان نشان می دهیم.

شهاب اشرافی 

20190703