شهرزاد احسانی ناطق: تحریم انتخابات

تحریم انتخابات

بوق های تبلیغاتی رژیم و همه جناحهای آن برغم جنگ و جدال‌هایشان برای بهره مندی بیشتر از خان یغمایی که سفره انقلاب می نامند، این روزها به تحریم نکردن نمایش انتخابات فراخوان می دهند. حاکمیت، در وضعیتی نمایش انتخابات مجلس را تدارک می بیند که در جریان قیام سراسری آبان، خون بیش از 1500 انسان به ستوه آمده از فقر و بیکاری را در خیابان‌های 190 شهر کشور جاری کرد و بیش از 12000 نفر را دستگیر و روانه شکنجه گاه نمود که هنوز از سرنوشت بسیاری از آنان خبری در دست نیست.

حاکمان در حالیکه پس از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و قربانی شدن 176 انسان، به مدت 3 روز با پنهان کاری و دروغ احساسات انسانی مردم را به بازی گرفتند و این اقدام جنایتکارانه را ابتدا به دورغ نقص فنی و بعد در حد خطای انسانی تنزل دادند. اکنون در اوج وقاحت از مردم می خواهند با رفتن به پای صندوق ها بر مشروعیت نظامشان مهر تأیید بکوبند. طی چهار دهه حاکمیت سیاه و ننگین ولایت فقیه ثابت شده است که انتخابات در این نظام دروغ شیادانه ای بیش نیست. از سوی دیگر پس از قیام دی ماه 96 و آبان و دی ماه سال جاری، دیگر هیچ جایی برای مانور سیاسی و به اصطلاح گزینه بین بد و بدتر باقی نمانده است.

خیانت خمینی از همان ابتدای انقلاب در مورد انتخابات نمایان شد به نحوی که از همان روز اول و سال اول چیزی به نام انتخابات وجود نداشت، چون مجلس مؤسسان بدون رأی و نظر مردم به مجلس خبرگان تبدیل شد و اینگونه خشت کج از زمان خمینی ملعون گذاشته شد…

و حالا خامنه ای پس از قیام های آبان، دی، قیام عراق و هلاکت سلیمانی، همه برگ های خود را سوخته دیده، ناگزیر به جراحی باند مغلوب شد و با رد صلاحیت، آنها را قلع و قمع کرد که البته این جنگ و دعواها خود نشان از پایان عمر رژیم است…اما باند مقابل، اگرچه مقداری غرغر کرد اما اثبات کرد که همه از یک قماش هستند. حزب کارگزاران هم اطلاعیه داد:”با اینکه رد صلاحیت مان کردند، باز هم در انتخابات شرکت می کنيم.”

حال سؤال این است که باند مغلوب با این همه تحقیر، چرا باز هم دنبال انتخابات هستند؟؟! 

8 سال پیش خاتمی جواب این سؤال را داده بود.. “اگر شرکت نکنیم فاتحه مان خوانده است.” 

این البته مربوط به 8 سال پیش است… امسال با انتخابات، بی انتخابات فاتحه تان خوانده است. 

این ما مردم ایران هستيم که تغییر را شروع کرده ایم و آن را تعیین می کنیم. 

چه خوش گفت خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت:” آری ما، مردم ایران، هزار بار سرکوب و قتل عام شدیم اما هزار بار از خاکستر خود برخاستم. هزار بار شکست خوردیم اما هزار بار قیام کرديم و آخرین قیام ما که در راه است، آخرین روز عمر ننگین رژیم آخوندی خواهد بود.”

از بهمن57 تا امروز،چه می خواستیم و چه داریم؟

چهل و یک سال، سرکوب، شکنجه، اعدام، قتل عام، فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، دزدی، چپاول و دروغ. چهل و یک سال شکست.

به حرمت جانهای پاکی که در زندان‌ها و کف خیابان‌ها قتل عام شدند. 

به حرمت فریادهایی که در گلوها خفه شدند. 

رأی ما سرنگونی است. 

تحریم انتخابات، پیمان با 1500 شهید آبان ماه است.

شهرزاد احسانی ناطق

15-02-2020