شهیاد احسانی: حقارت رژیم آخوندی در مواجه با مجاهدبن

ehsaniبار دیگر رژیم آخوندی و ولی فقیه ارتجاع، نهایت حقارت و ذلیلی خود را در برابر مجاهدین سرافراز، با حمله به قهرمانان زندانی در لیبرتی به جهانیان اثبات کرد.

جای تاسف بسیار برای جامعه جهانی ،سازمان ملل،آمریکا و تمامی کشورهای مدعی مدافع حقوق بشر است که، در برابر این نقض مکرر حقوق ساکنان به اصطلاح حفاظت شده،هیچ اقدام عملی و ملموسی را شاهد نیستیم.

سکوت و انفعال شما نشانه چراغ سبزی برای رژیم سفاک و عوامل آن برای ادامه این جنایات است.

به راستی با این چشم پوشی ها ،تمام آبروی خود را به حراج گذاشته اید.

چگونه بر سر عهد و پیمان خود ،برای حفاظت، از سلامتِ عزیزترین سرمایه های ما، بی مسؤلیت ،و بی شرمانه بی توجه اید.

چند حمام خون دیگر از مجاهدان بی سلاح و حفاظمان  را باید شاهد باشیم.

شما که عرضه وفای به عهد و تامین جان پاره های تن ما را ندارید،سلاح های خواهران و برادرانمان را پس بدهید.

اگر مجاهدین مسلح بودند، این نامردمانِ اسیر کش جرات این گونه اعمال را نداشتند.

رژیم بی اصالت با رهبری ضحاک زمانه،نشان داده همیشه با ریختن خون عزیزترین جوانان سرزمین به دنبال تداوم حکومت ننگین خود است.

و شما با گرفتن سلاح از مجاهدین که فریدون زمانه اند، فرصت این اقدامات ناجوانمردانه را برای این ضحاکیان مهیا کرده اید.

ولی ای دژخیمان ،باز هم به بیراهه رفته اید. چون با هر قطره خونی که از مجاهدی می ریزید، عزم مجاهدین را برای سرنگونیتان جزم تر می کنید.

وعاقبت خون به نا حق ریخته آزادی خواهان سرفراز، چونان سیلی پایه های حکومت پلیدتان را نابود خواهد کرد.

چون مجاهد چیزی نیست جز فدا و ایثار.

و چه جیزی گران بها تر از خون مجاهد، که از آغاز هم برای آبیاری و به گل نشاندن خاک وطن پا به میدان گذاشته است.

حال این شیر زنان و مردان را چه باک ،که برای به بار نشستن درخت آزادی ، این خاک را با خون هایشان گلگون کنند.

و ما خانواده های مجاهدین با تمام وجود به این سرو قامتانِ مجاهدمان میبالیم.

و نکته آخر ما خانواده مجاهدین زندانی در لیبرتی ، از تمام جوامع و ارگان هایی که حفاظت ازجان  برادران،خواهران،پدران ، مادران وفرزندانمان را تعهد و تضمین داده بودند، می خواهیم، که اگر عرضه حفاظت از جان عزیزانمان را ندارید، سلاح های آنان را باز گردانید تا آنها خود محافظ جانشان باشند.

خواهرم، برادرم، با تمام وجود به شما که از سنگستان، گلستان ساختید ،که دژخیمان آخوندی با دیدنش خار در چشم شدند، می بالم، وبه یقین می دانم که باز هم، ویرانی های لیبرتی را آباد خواهید کرد. تا ولی فقیه ارتجاع ، این بار با دیدن عزم و اراده تان، از درد بمیرد.

بر عزم و غیرتتان، درود، درود.

به امید آزادی خلق در زنجیر

شهیاد احسانی 1/11/2015