شورای ملی مقاومت ایران: اعدام یک زن و سه جوان در ایران

ایران: اعدام یک زن و سه جوان که به هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشتند/

خانم اشتون در حالی به تهران میرود که از ابتدای سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۵۰تن اعدام شده اند.

رژیم زن ستیز آخوندی، فرزانه مرادی یک زن جوان ۲۵ساله را پس از تحمل ۶سال حبس در روز ۱۳ اسفند در زندان اصفهان به دار آویخت. این حکم جنایتکارانه به رغم مخالفتهای گسترده داخلی و بین المللی و بدون اطلاع به وکیل وی انجام شد. از این زن نگونبخت که قربانی حاکمیت یک مشت آخوند فاسد و مرتجع بود، یک دختر خردسال به جا مانده است. او به هنگام اعدام به لحاظ جسمی و روحی در وضعیت وخیمی به سر می برد و وضعیت متعادلی نداشت.

در روز ۱۲ اسفند نیز یک جوان ۲۳ساله به نام مهراس در زندان جویبار به دار آویخته شد. او به هنگام بازداشت و ارتکاب جرم انتسابی ۱۷ساله بود. یک روز قبل از آن نیز (۱۱  اسفند) یک جوان ۲۳ ساله دیگر در زندان مرکزی زاهدان مخفیانه به دار آویخته شد. او نیز در هنگام بازداشت تنها ۱۷سال داشت.

در  روز  چهارشنبه ۷اسفند نیز در یک اقدام جنایتکارانه ۶ زندانی مخفیانه و به طور جمعی در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان رضا گنج لو ۲۰ ساله بود که هنگام دستگیری کمتر از ۱۶سال داشت و چهار سال در بند جوانان زندان گوهر دشت زندانی بود.

بدین ترتیب تنها در فاصله روزهای ۷تا ۱۳ اسفند ماه سه زندانی که در هنگام بازداشت زیر ۱۸سال داشتند، به دار آویخته شدند.

در شرایطی که اعدامهای خودسرانه و جمعی ابعاد هر چه بیشتری به خود می‌گیرد، و در ۶۵روز اول سال شمار اعدامها از ۱۵۰ گذشته است. مماشات با جلادان حاکم بر ایران و پراکندن توهم اعتدال و میانه روی در این رژیم تنها آنها را در اعدام وشکنجه و کشتار جری تر می‌کند.

سفر خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا به تهران در بحبوحه این اعدامها از سوی رژیم ایران تأییدی بر سیاست کشتار و سرکوب این رژیم تلقی می‌شود و به همین خاطر مقاومت ایران از خانم اشتون می‌خواهد با لغو این سفر بر درد و رنج مردم ایران نیفزاید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴اسفند۱۳۹۲ (۵مارس۲۰۱۴)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...