شورای ملی مقاومت ایران – حمله بیسابقه یک نماینده مجلس رژیم به رئیس شورای نگهبان آخوندی

شورای ملی مقاومت ایراننمایش انتخابات-شماره ۱۴- حمله بیسابقه یک نماینده مجلس رژیم به رئیس شورای نگهبان آخوندی

روز شنبه ۲۸اردیبهشت علی مطهری، نماینده مجلس رژیم، در یک حمله بیسابقه به آخوند احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان، سخنرانی او در نماز جمعه این هفته تهران را «سخیف»، «غیرمنطقی» و «عوامفریبانه» توصیف کرد. جنتی با اشاره به رفسنجانی گفته بود رئیس‌جمهور نباید با بنز تردد کند و خانه آنچنانی داشته باشد.
از سوی دیگر، در حالیکه جنگ گرگها دردرون رژیم هر روز ابعادی بیشتری به خود می‌گیرد آخوند حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم آخوندی، بزرگترین تهدید پیشروی نمایش انتخابات را «توطئه رسانه یی» خواند. وی گفت: “«توطئه‌های دشمنان برای انتخابات ریاست جمهوری شروع شده است. … اما همه آنهاخنثی خواهند شد. همه برای مقابله با این تحرکات آماده هستند» ) خبرگزاری فارس- ۲۵اردیبهشت).
در همین حال، تیپ امنیتی موسوم به «آل محمد» وابسته به سپاه ویژه تهران بزرگ در هراس از خیزشهای اجتماعی در جریان انتخابات به منظور سرکوب اعتراضات در روز ۲۴اردیبهشت دست به مانورزد. در عکسهای منتشرشده از این مانور تصاویر گله های پاسداران موتور سوار و پیاده با انواع تجهیزات سرکوب دیده می شوند.این تیپ که به دستور شخص خامنه ای تشکیل شده و متشکل از ۴۵۰۰پاسدار و بسیجی است، از جمله تیپهای سپاه موسوم به ”محمد رسوال الله» است که به منظور حفظ امنیت تهران بزرگ تشکیل شده و در سرکوب قیام ۸۸ نقش مهمی داشت. سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده این تیپ درباره وظایف نیروهای خود گفته است: «در عرصه پایتخت هر تهدیدی برای نظام به وجود بیاید،‌جزو مأموریتهای ماست که با آن مقابله کنیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ اردیبهشت۱۳۹۲
(۱۹مه۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...