شورای ملی مقاومت: ایران یک مرکز زیرزمینی هسته‌ای جدید ساخته است

خبر گزاری های بینالمللی امروز دوشنبه ۱۸ نوامبر گزارش دادند که شورای ملی مقاومت ایران، گروه مخالف رژیم ایران،  ساختن یک سایت اتمی زیرزمینی توسط رژیم ایران را افشا کرده است و از قدرتهای جهانی خواست در گفتگوهای این هفته در ژنو رژیم ایران را وادار کنند تمامی فعالیتهای غنی سازی را متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از افشاگری مقاومت ایران خبر داد: شورای ملی مقاومت اعلام کرد منابعش در ایران وجود یک سایت نظامی با اسم رمز «۰۱۲» را تأیید کرده اند. شورای ملی مقاومت پیش از این بخشهای مهمی از برنامه اتمی رژیم ایران را فاش کرده بود از جمله سایت نطنز را در سال ۲۰۰۲ برملا کرد.

مهدی ابریشمچی از شورای ملی مقاومت، به خبرنگاران گفت «رژیم ایران پروژه های سری اعلام نشده خود را ادامه می دهد و چندین تأسیسات مخفی زیر زمینی ساخته است». او گفت: «سایتی که افشا کرده است در نزدیکی مجموعه نظامی موسوم به هفت تیر در ۱۰کیلومتری مبارکه در استان اصفهان قرار دارد. این سایت درون یک تونل ۶۰۰متری قرار دارد. کار روی ساخت تونل در سال ۲۰۰۵ میلادی شروع شده و در سال ۲ افزودن پرونده چندرسانه‌ای۰۰۹ به پایان رسیده است».

مهدی ابرشمچی گفت: «هر توافقی بین قدرتهای جهانی و رژیم ایران در مورد برنامه اتمی این رژیم که شامل توقف کامل غنی سازی نشود تنها به رژیم زمان برای ساختن بمب اتمی خواهد داد»“.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...