شورای ملی مقاومت قتل وحشیانه خبرنگار امریکائی را به شدت محکوم کرد

9jamesfoleyکمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت در بیانیه ای که امروز، پنجشنبه 30 مرداد، صادر کرد« قتل وحشیانه جیمز فولی خبرنگار امریکائی توسط “گروه تروریستی داعش” را به شدت محکوم کرد.

این بیانیه با اشاره به قتل جیمز فولی مینویسد، این عمل ضد اسلامی و ضد انسانی است که کرامت و عزت بشریت معاصر را لکه دارکرد، بیش از هر زمان نیاز یک سیاست قاطع  منطقه ای و بین المللی در برابر افراط گرایی و بنیادگرایی در پوشش دین را نشان میدهد.

متن کامل اطلاعیه به زبان انگلیسی