صادقی:تا به سرنوشت ونزوئلا، آرژانتین و یونان تبدیل نشده‌ایم؛ اقدام کنید

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با ایلنا، پیرامون بالا بودن توقعات مزدبگیران از حداقل مزد سال ۹۷ به جهت جبران عقب‌افتادگی‌های معیشتی و توزیع عادلانه درآمد، گفت: اگر دولت‌ها این جرات را به خود ندهند که یک جنبش حمایت از مزد راه بی‌اندازند و نظام مزدی را اصلاح نکنند، بزودی اقتصاد ایران به سرنوشت، اقتصادهایی دچار می شود که به ورشکستگی رسیده‌اند که قطعا آثار درازمدتی بر حیات جمعی ایرانیان می‌گذارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده کالا و خدمات؛ نفسی تازه به پیکره اقتصادهای بی‌جان و کم‌رمق می‌بخشد، افزود: پس به نفع خومان است که تا دیر نشده و به سرنوشت اقتصادهای بحران زده همچون ونزوئلا، آرژانتین و یونان تبدیل نشده‌ایم؛ باید هرچه سریعتر قدرت خرید لایه‌های محروم جامعه را بالا بیریم تا آنها درآمدهای خود را به سمت بازارهای داخل سرازیر کنند تا با این‌کار؛ اقتصاد پویایی از دست رفته خود را بازیابد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دقت کنید که ونزوئلا پیش از افزایش افسارگسیخته تورم و نجومی شدن آن اقدامی در جهت افزایش مزد نکرد، اما به محض اینکه دولت کنترل نوسانات اقتصاد را از دست رفته دید به یکباره در سال ۲۰۱۷ اقدام به افزایش ۵۰ درصدی مزد کرد. این امر نوش دارو پس از مرگ سهراب بود چراکه ارزش پول ملی آن کشور آنقدر افت کرده بود که چنین جهشی در افزایش مزد به هیچ کار تهی‌دستان ونزوئلایی نمی‌آمد. لذا ما نباید آن راه را برویم و باید هرچه سریعتر تغییر رویه دهیم.

صادقی با تاکید بر اینکه مزدی که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، رفاهی و معیشتی جامعه نباشد موجب رشد منفی می‌شود، گفت: اگر می‌خواهیم تولید ناخالص ملی ایران به سطح کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته آسیای شرقی و اروپا برسد ناچاریم که درآمد طرف تقاضا را افزایش دهیم. لذا نباید حداقل مزدی را به کارگران پرداخت کنیم که نهایتا هزینه‌های دو هفته یک خانوار را پاسخگو باشد.

وی افزود: ممکن است که عده‌ای بگویند که افزایش معقول حداقل مزد که هزینه‌های زندگی یک ماه یک خانوار را کامل پوشش دهد و پولی هم برای پس انداز کردن برای آنها باقی بگذارد، موجب رشد تورم می‌شود؛ اما این تورم قابل کنترل است و رشد اقتصادی را چندان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. در مقابل اگر افزایش تورم از ناحیه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، همراه با سرازیر شدن منابع عمومی به سمت بازارهای غیرمولد و فضاهای ضدتولید باشد، دیگر نمی‌توان برای کنترل تورم کاری کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه اصلاح نظام مزدی به صورت غیرمستقیم بر معیشت بازنشستگان هم تاثیر می‌گذارد، گفت: وقتی می‌گوییم که حداقل مزد بر میزان مستمری تاثیر می‌گذارد پربیراه نگفته‌ایم؛ چراکه همواره مستمری بازنشستگان اندکی بالاتر یا پایین‌تر از حداقل مزد تعیین شده است. در نظر داشته باشید بیش از ۷۲ درصد از بازنشستگان با حداقل مستمری زندگی می‌کنند و ۱۷ درصد از آنها زیرحداقل بگیر هستند یعنی مستمری‌هایشان ۱۰ روزه و یا ۱۷ روزه است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...