صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام – ویدئو

در یک طرح سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده تعدادی از جوانان در خیابانها چرخانده شدند.

امروز ۱۶ مهر همزمان با تهران در شهر رشت نیز تعدادی را به اسم ارازل و اوباش همراه با ضرب و شتم و الفاظ رکیک و شکنجه در ملاء عام چرخاندند. شکنجه گران از بیم انتقام صورتهایشان را کاملا پوشانده بودند که شناسایی نشوند.

در عین حال مجید میراحمدی جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، گفت که طرح سراسری مبارزه با اراذل و اوباش «مطالبه رهبر» و مصوب «شورای امنیت کشور» است.

مسعود رجوی: رژیم وحشی و ضد بشری آخوندی در یک اقدام به غایت ضدانسانی و برای ارعاب عمومی، برخلاف قوانین بین‌المللی و اصول حقوق بشر، شماری از جوانان دستگیر شده محلات تهران را با رفتاری تحقیرآمیز و همراه با شکنجه روانی در خیابان و ملأ عام چرخاند.

مزدوران سرکوبگر و دژخیمان ولایت فقیه درحالیکه جوانان دستگیر شده را محاصره کرده بودند به اهانت و ضرب و شتم آنها پرداختند. این اقدام جنایتکارانه موجی از نفرت را در میان مردم؛ کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و خشم و انزجار عمومی را برانگیخت.