صدور فرمان تخلیه شهر گمیشان گلستان

 سرپرست استانداری گلستان گفت :برای جلوگیری از خطرات احتمالی ساکنان گمیشان ، شهر را تخلیه کنند یا در صورت داشتن خانه دو طبقه به طبقه بالا بروند.

میر محمد غراوی افزود: به سبب بارش مداوم باران و سرازیر شدن آب گرگانرود احتمال وقوع سیل در گمیشان زیاد است.

او از شهروندان گمیشانی خواست درصورت داشتن فامیل در سایر مناطق ، گمیشان را ترک و به دیگر شهرها بروند. عصرایران