صفاری نطنزی: باید بخشی از فعالیت های هسته ای را از سربگیریم

صفاری نطنزی  ئیس کمیته روابط خارجی مجلس  به خبرگزاری مهر درباره اقدامات ضروری در داخل کشور نیز تأکید کرد: حتماً در داخل باید یک سری اقدامات مقدماتی انجام شود؛ از جمله در حوزه هسته ای که برخی فعالیت هایمان را متوقف کردیم، باید با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخشی از این فعالیت ها را از سر بگیریم و علاوه بر این، دورنمایی را تعریف کنیم که باعث نگرانی آمریکایی ها و افزایش هزینه های آنها در قبال نقض برجام شود.

وی افزود: علاوه بر این باید فعالیت های دیپلماتیک خودمان را هم توسعه بیشتری بدهیم تا باعث انزوای آمریکا، حداقل در این موضوع شود و کار جدی تر و نزدیک تری هم با سایر اعضای ۱+۵ که متعهد به سند برجام هستند، صورت گیرد.

صفاری نطنزی اظهار داشت: در تمام این تحرکات، هدف اصلی آن ها این است که از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دنیا جلوگیری کنند و مانع تراشی اقتصادی برای اجرای برجام نیز با این هدف است که بنیه های اقتصادی ایران را تضعیف کنند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...