ضرب و شتم نرگس محمدی، هنگام انتقال وی از اوین به زندان زنجان

روز گذشته که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم همسرش در هنگام انتقال او از زندان اوین به زندان زنجان خبرداده.

به نوشته تابناک، مسئولان زندان اوین کتک خوردن وی از رئیس زندان اوین را تکذیب کرده و امروز هم سخنگوی قوه قضائیه هم ضرب و شتم نرگس محمدی را تکذیب کرده است.

اکثر مردم معتقد هستند که این تکذیب‌ها غیرواقعی است. عده ای نیز عنوان میکنند که قتل زهرا کاظمی را بیاد میاورند که علیرغم تکذیب های اولیه اما بعد از مرگ وی، اهمال و قصور مامورین تائید شد.