طائب: کشف‌حجاب‌های اخیر تحت تأثیر مجاهدین انجام می‌شود

طائب، ئیس قرارگاه عمار با اشاره به کشف حجاب‌های صورت گرفته در تهران تصریح کرد: این افراد تحت تأثیر مجاهدین این اقدامات را انجام می‌دهند، و این اقدامات سابقه‌دار بوده و در دورانی در چهارراه‌های تهران عریان شدند، که این اقدامات با برنامه‌ریزی و حمایت‌های دشمن انجام می‌شود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...