طرح رژیم برای مقابله با کودکان، مهد کودکها مروج غرب زدگی هستند

رهاشدگی آموزش در مهدهای کودک/ غرب زدگی به جای آموزش بنیادی

دیکتاتوری مذهبی، حد و مرزی را نمیشناسد و بدترین نوع دیکتاتوری است. بشنوید از رژیم که به جان مهد کودکان افتاده است و میگوید که اشکالات جدی به مهد کودکان است منجمله: ” موسیقی بیشتر از اموزشهای دینی مورد توجه است” ” الگو و سند تدوین شده ای برای مهدکودکها نیست” “جریان نفوذ وارد مهد کودک ها شده است” “

به نوشته خبرگزاری مهر، “۷۳۳ مهد کودک در استان کرمان کار آموزش کودکان قبل از ورود به دبستان را برعهده دارند اما سوال اساسی این است که مطابق کدام الگو و سند تدوین شده اموزش به بچه ها صورت میگیرد.

نگرانی از جریان نفوذ در سیستم آموزش و تربیتی دانش آموزان در مدارس طی سال‌های اخیر افزایش یافته و نگرانی‌های قابل توجهی در راستای نحوه آموزش در مهدکودک‌ها به همراه داشته است.

نحوه آموزش در مهدهای کودک ها به طوری است که رسماً تبلیغ استفاده از روش‌های غربی و با حضور برخی افراد انجام می‌شود.

عملاً روش‌های آموزشی هیچ شباهتی به اصالت فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد و هر روز بیشتر از نوع نظام تربیتی در مدارس فاصله می‌گیرد.

متأسفانه هیچ دستگاهی بر نوع آموزش‌ها و محتوا نظارت ندارد و کسی هم جوابگو نیست.

آنقدر که در برخی از مهدها روی موسیقی تاکید می‌شود روی آموزش مسائل دینی وقت نمی‌گذارند