طلسم اختناق در حال شکستن است

اين صدا و سيما، صدا و سيماي وقاحت است
پروانه سلحشوری نماینده مجلس گفت: وقتي مردم نان براي خوردن ندارند كارشناس سيما پيشنهاد ماساژ پاي آقايان را با شير مي دهد. مجلس شوراي اسلامي عليرغم مخالفت تعدادي از نمايندگان در برنامه ششم توسعه، 7 دهم درصد از بودجه عمومي را به صدا و سيما اختصاص داد. در بودجه 97 هم كه كليات آن به تصويب رسيد قرار بر اين است150 ميليون دلار از منابع صندوق ذخيره ارزي به اين نهاد اختصاص يابد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...