طی دو روز گذشته 17 نفر به شکل رسمی در ایران اعدام شدند

با شکست مذاکرات یکساله ی هسته ای و تمدید 7 ماهه آن، نظام افسار گسیخته ی جمهوری اسلامی – در راستای بالا بردن خفقان در جامعه – موج جدید اعدامها را سرعت بخشیده است.

رژیم ضدبشری آخوندی روز سه‌شنبه 4آذر 10 زندانی محکوم به اعدام را به‌طور جمعی در زندان قزلحصار کرج بدار آویخت.
اسامی 9تن از اعدام شدگان عبارتند از: حمید جوانمرد، عباس بسیده، فرهاد، رضا، کریم، حامد، مهدی، کانونی و حبیب.

روز چهارشنبه نیز 5زندانی در زندان گوهردشت کرج و 2زندانی در زندان مرکزی قزوین بدار آویخته شدند.

این موج اعدامها، به‌منظور مقابله با فضای انفجاری جامعه صورت می‌گیرد اما بیش از پیش بر خشم و اعتراض مردم به جان آمده ایران از خامنه‌ای و دژخیمانش می‌افزاید.

پس از روی کار آمدن آخوند پلید و حیله گر روحانی، تا کنون بیش از هزار نفر به شکل رسمی در ایران اعدام شده اند.