عامل اصلی بی ابی در استان لرستان سد سازی های بی حاصل

از جمله پروژه های مهمی که از سال 1383 و در استان لرستان عملیات اجرایی شدنش آغاز شد،

طرح ساختن سد و تونل انتقال آب کاکارضا بود که با گذشت سیزده سال از زمان آغاز اجرای طرح، انقدر ابهام و انتقاد به فرایند اجرای این طرح عجیب و غریب بالاست که از هر سو به آن نگاه شود، اشکال ها خود را نشان می دهند.

عملیات ساخت سد و تونل انتقال آب کاکارضا که خود از سرشاخه های اصلی رود کرخه به شمار می رود، با هدف انتقال سالانه 120 میلیون مترمکعب آب از رود کاکارضا به سمت شهرستان خرم آباد در سال 1383 آغاز شد.

این طرح انتقال آب که تاکنون نزدیک به 120 میلیارد تومان هزینه مالی داشته است،

در سیزده سالی که از اجرایی شدن آن می گذرد و به دلیل نمایان شدن خسارات زیست محیطی آرام آرام دستخوش تغییراتی شد .

اکنون و پس از سال ها تلاش برای ساخت این طرح، تنها 10 درصد ظرفیت طرح نهایی شده و مابقی آن به ده ها میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

اعتباری که اگر تخصیص داده شود، ضربات مهلک بیشتری به محیط زیست و رود کرخه وارد می کند و اگر تخصیص داده نشود، تمام هزینه های گذشته را هیچ خواهد کرد.

این نکته نیز قابل تأمل است که بر اساس اظهارنظر مدیران آب و فاضلاب استان لرستان همین 10 درصد انتقال آب نهایی شده نیز به دلیل نبود سیستم تصفیه خانه استاندارد کاربرد چندانی ندارد

برای تکمیل طرح و بهره برداری بهینه از آب انتقالی به 80 تا 90 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد تصفیه خانه های به روز و استاندارد نیاز است.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...