عتراض غارت‌شدگان کاسپین مقابل دفتر آخوند روحانی

روز سه‌شنبه ۳۱اردیبهشت ۹۸ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دفتر آخوند روحانی در ایستگاه مترو میدان حر مقابل پاستور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان به‌جان آمده شعار می‌دادند:

  • پول ما را چه کردی ما رو……کردی
  • وعده وعید کافیه سفره ما خالیه
  • پولهای ما امانته کار شما خیانته
  • وعده وعید کافیه سفره ما خالیه
  • پولهامونو چه کردید؟ همه رو آواره کردید