اعدام گروهی و مخفیانه در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده  روز گذشته حداقل ۳ زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.

روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در یک اعدام گروهی و مخفیانه حداقل ۳ زندانی در محوطه زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.اعدام شدگان از بندهای ۲،۱ و ۶ زندان گوهردشت کرج بودند.آنها روز سه شنبه به سلولهای انفرادی بند ۵ زندان گوهردشت کرج منتقل شده بودند.

اسامی اعدام شدگان روز چهارشنبه به قرار زیر می باشد:

۱ـ حمید شهریاری متولد ۱۳۵۱ که بیش از ۷ سال در سالن ۱ بند ۱ زندان گوهردشت کرج زندانی بود

۲ـ مجید شیر خانلو از بند ۲ زندان گوهردشت کرج

۳ـ زندانی نصیری ۳۴ ساله از بند ۶ زندان گوهردشت کرج –

آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت که در بحران جنگ قدرت و در آستانه انفجار عمومی مردم ایران قرار گرفته است موجی لاینقطع از اعدام های مخفیانه را در زندانهایش به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت به راه انداخته است.

اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد اعدامهای گروهی ومخفیانه در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...