عدم حمایت و شرکت مردم در انتخابات شوراهای آخوندی در شیراز

electionبه گزارش رسیده از شیراز انتخابات شورای شهر و استان در شیراز از روز دوشنبه گذشته شروع شده و پوستر و آفیش های کاندیداها در خیابان های مرکزی وجنوبی شهر شیراز روز بروز افزایش می یابد.

یک دانشجوی شیرازی در این رابطه گفت : مردم شیراز نسبت به انتخابات رئیس جمهوری هیچ رغبت و علاقه ای نشان نمی دهند چه رسد به انتخابات شورای شهر و استان و کسی تمایلی به شرکت در انتخابات ندارد

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...