عراق؛ شبکه های فرقه گرای مرتبط با رژیم تهران فعالند

دولت مالکی در عراق مجوز فعالیت چند شبکه ماهواره‌ای فعال در این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

بنا به گزارشها، سازمان تبلیغات و ارتباطات عراق مجوز ۱۰ شبکه ماهواره‌ای از جمله شبکه الشرقیه عراق و شبکه خبری الجزیره قطر را به اتهام آنچه تحریک به خشونت و طائفه‌گرایی خوانده شده، موقتا باطل کرده است.

در همین رابطه تلویزیون التغییر عراق با افشای دست اندرکاران سازمان تبلیغات و ارتباطات عراق به نقل از یک منبع مهم گفت، اعضای حزب الدعوه که اداره این سازمان را برعهده دارند و از وابستگان مالکی هستند از فعالیت تعدادی از کانالهای ماهواره ای ملی عراق در داخل کشور جلوگیری بعمل آوردند.

این سازمان نفوذش در اقدامات سرکوبگرانه و توصیه هایش را از دفتر مالکی می گیرد و در قبال کانالهای فرقه گرای مرتبط به رژیم تهران چشم پوشی می کند.

سازمان تبلیغات و ارتباطات هرگونه انتقادی از مالکی را که اختیارات مطلق دارد، خطر فرقه ای به شمار می آورد که باید از فعالیت آن جلوگیری کرد اما به شبکه های فتنه انگیز مرتبط با رژیم تهران آزادی عمل می دهد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...