عراقچی: انتظار آرامش و امنیت در منطقه نداشته باشید

عراقچی روز سه شنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۸ در دیدار با «زین العابدین رشید» نماینده ویژه وزیر امور خارجه سنگاپور ضمن ابراز وحشت از تحریمهای امریکا و اینکه نفس رژیم به شماره افتاده است ضمن درخواست کمک از سنگاپور؛ زبان به تهدید گشود و گفت:

آمریکا اکنون وارد یک جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی شده است و این ریشه افزایش تنش ها در منطقه است. تحریم های اقتصادی آمریکا در حقیقت امنیت کل منطقه را هدف قرار داده است، لذا بدون آتش بس در جنگ اقتصادی نمی توان انتظار آرامش و امنیت در منطقه داشت. فارس