عراقچی موافقت ایران با «بازرسی از مراکز نظامی» را تکذیب کرد

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه رژیم و عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای، خبری که از قول وی در موافقت با «بازديد مديريت شده از مراکز نظامی» از سوی بازرسان سازمان ملل را تکذيب کرد.

روز گذشته خبرگزاری ها گزارش داده بودند که جواد کريمی قدوسی، نماينده مشهد، به نقل از عراقچی گفته بود که «بازرسی از مراکز نظامی» در پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای «پذيرفته شده، اما اين بازرسی مديريت شده ‌است و مديريت آن با جديت انجام می‌شود.»

وزارت امور خارجه در جوابيه‌ای که برای رسانه‌های رسمی ايران فرستاده، به نقل از  عراقچی گفته که در جلسه غير علنی يکشنبه سوم خرداد مجلس شورای اسلامی، همراه با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه «بر مخالفت با بازرسی يا بازديد از هرگونه مراکز نظامی و يا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای» ايران تاکيد کرده است.

عباس عراقچی در عين حال افزوده که در اين جلسه «روال کار در پروتکل الحاقی برای دسترسی مديريت شده به سايت‌های غيرهسته‌ای» را تشريح کرده است.

عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای ايران توضيح داده که همراه با وزير امور خارجه «در خصوص اقدامات حفاظتی و امنيتی که معمولا کشورهای اجرا کننده پروتکل برای صيانت از اطلاعات نظامی، هسته‌ای و صنعتی خود و جلوگيری از جاسوسی به عمل می‌آورند»، با نمايندگان مجلس صحبت کرده‌اند.

عراقچی تاکيد کرده است مذاکره‌کنندگان «تنها در چارچوب اصول و خط قرمزهای ترسيم شده» توسط رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.

 

علی خامنه‌ای، رهبررزیم ، اخيرا هشدار داده که ايران «اجازه بازرسی از مراکز نظامی» و «بازجويی از دانشمندان هسته‌ای» خود را نخواهد داد.