عراق: الزرفی، برنامه اینده دولت خود رابرای نمایندگان، تبیین کرد

الصادقون: در برنامه دولت الزرفی، بند اخراج نظامیان خارجی از عراق وجود ندارد

امروز (شنبه – ۴ آوریل)، نخست‌وزیر” عدنان الزرفی” بمنظور تشکیل کابینه عراق در نامه‌ای برنامه‌های خود را در صورت تشکیل دولت به نمایندگان پارلمان ارائه و فهرست اولویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی و همچنین مبارزه با شیوع کرونا را برای نمایندگان عراقی، تبیین کرد.

به نوشته خبرگزاری فارس، عدنان الزرفی درباره جزئیات برنامه خود گفت که این برنامه بر سه محور تکیه دارد که مهم‌ترین آن بحث اقتصادی است و طی آن تمامی وزارتخانه‌های غیر مولد برچیده خواهند شد یا بودجه آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. الزرفی پرونده تظاهرات مردمی و بحث بهداشت و مبارزه با شیوع کرونا را نیز از مهم‌ترین اولویت‌های دولت خود دانست.

الزرفی همچنین در خصوص سیاست خارجی خود اعلام کرد که اجازه هیچ گونه درگیری خارجی در خاک عراق را نخواهد داد و در این خصوص با ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نیز رایزنی کرده و سیاست او ممانعت از هرگونه اقدامی که به منافع عراق ضربه بزند؛ است.