عفو بین‌الملل : ایران مزار جمعی شهدای قتل عام 67 را ویران میکند

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل رژیم جنایت پیشه حاکم بر ایران مزار جمعی شهدای قتل عام سال 1367 را ویران میکند.

در این بیانیه فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت که اکنون برای رژیم ایران زمان آن فرا رسیده است تا این موضوع را بپذیرد تا آن را کتمان کند.

در تابستان 1367، در طی ماه‌های مرداد و شهریور، به فرمان روح‌الله خمینی، بنیانگذار رژیم جنایتکار حاکم بیش از 30 000  از زندانیان سیاسی و عقیدتیدر زندانها به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.[۱] به‌طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

پیش ار آن گزارشهای متعددی از سازمانهای بینالمللی از قتل عام 1367 داده بودند. سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت خواهان محاکمه عاملان و آمران این جنایت در دادگاهای بیناالمللی میباشند.