عقب نشینی “حماس” و درخواست راهپیمایی در اراضی اشغالی

جنبشی که بازیچه دست رژیم است و با حمایت و پول خامنه ای کارهایش را پیش میبرد، سرنوشتی بهتر از این هم نخواهد داشت. حماس طی اطلاعیه از همه فلسطینیهای در قدس و کرانه باختری و جاهای یگر درخواست کرده است که راهپیمایی سراسری انجام دهند .!!!!! معلوم نیست که اگر مسئله فلسطین و اسرائیل از راههای سیاسی باید حل شود، علت ریخته شدن این همه خون مردم دو کشور و این همه زیان برای چه بوده است.؟ ایا هنوز هم معتقد به مبارزه موشک پرانی است ؟

حماس در این اطلاعیه از فلسطینی ها خواسته است که با راه پیمایی بزرگ ، اسرائیل را مجبور به برسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین کند.!!!! براستی وقتی رهبری قادر به حرکت در مسیر درستی نباشد، چنین خسارتهایی به مردم و منطقه جبران ناپذیر است. مردم فلسطین بعد از فدا کردن تعداد زیادی از فرزندان خود منجمله زنان و کودکان در بمبارانهای اسرائیل و اواره شدن بیش از صدهزار تن از خانه و کاشانه خود اینک باید تکلیف خود را با این رهبران وابسته و مزدور رژیم ایران، مشخص کنند وگرنه در هر شرایطی جنبش و حقوق واقعی انها که حتما باید باز گرفته شود، بازیچه دست عده ای تروریست و جنایتکار میشود.

حماس بدون اشاره به کشته شدن مردم و خرابی های ببار امده معلوم نیست که چه خط و خطوطی را دنبال میکند و اینک منتظر دستور خامنه ای است تا ببیند که ماموریت بعدی چیست؟

در مسیر تکامل، افشای ماهیت ها و چهره ها و بخصوص راهبران یک جنبش، گام میمون و مبارکی است و از خون ریزیهای بیشتر جلوگیری میکند و مسیر تکامل را هموار تر و صاف تر خواهد کرد پس بر مردم و نیروهای فلسطین است که با موضعگیریهای خود راه رسیدن به ارمانهای خود را روشن و اشکار. کنند و نگذارند که ارمان ازادی مردم فلسطین توسط خامنه ای جنایتکار دزدیده و به سرقت برده شود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: