علم الهدی: 5شرط خامنه ای برای انتخاب نماینده های مجلس رژیم

نمره موقت مشهد گفت: مردم باید دم در مجلس بایستید و اجازه ندهید عده‌ای به مجلس بروند، آنها کسانی هستند که چند خصوصیت دارند، یکی افرادی که انقلابی نیستند، یعنی آنهایی که با رهبری زاویه دارند ولو هر اندازه کم باشد.

به گزارش «انتخاب»، علم‌الهدی گفت: “در 40 سال دوم مساله زندگی و حمایت دشمن، بود و نبود آن و بقا و از بین رفتنش به این انقلاب وابستگی پیدا کرده، انقلاب بماند، دشمن نابود است، اگر انقلاب برود و سقوط کند، دشمن می‌تواند زندگی کند،.

وی اضافه کرد: “پاسداری قهرمانانه و دقیق نهاد شورای نگهبان آنچنان دروازه دموکراسی کشور را پاسداری می‌کند که عوامل نفوذی دشمن نمی‌توانند به مجلس وارد شوند. خطرناک این است که از افرادی که به مجلس می‌روند، دشمن نفوذی بسازد و از آنها که به درون مجلس راه پیدا می‌کنند، یارگیری کند،”

علم‌الهدی گفت 5شرط خامنه ای برای نمایندگان مجلس تعریف کرده است به قرار زیر است:

“معیار اول اینکه مومن باشد، نه اینکه تنها شهادتین بگوید، بلکه خدا و معاد را باور کند، فردی که خدا و معاد را باور ندارد را به مجلس نفرستید، حتی اگر متخصص باشد.

” دوم اینکه انقلابی باشد، یعنی که قدم جای قدم رهبر داشته، تمام بینشش به پشت پای رهبر بوده و دارای اندیشه رهبر باشد.”

“معیار سوم اینکه شجاع باشد، آدم ترسویی که از قدرت‌های پوشالی، استکباری و اروپایی وحشت کند را به مجلس نفرستید.”

چهارم اینکه جهادی باشد، روز و شب نشناسد، ساعت و وقت برای کارش نداشته باشد، زندگی، خانه، خانواده و شغل و مشغولیت دیگر در او نباشد “

” پنجم اینکه کارآمد باشد، بتواند مشکل و از جمله مشکلات اقتصادی و سیاسی را حل کند”

در کنار این پنج خصوصیت یک تابلو نصب شده که این خصوصیات را در او می‌بینید و آن تابلو سردژخیم تروریست رژیم، سلیمانی است

وی اما شروط کسانی که نباید به مجلس بروند را چنین تعریف کرد:

” غرب‎‌گرا هستند، چشمشان به دروازه اروپا است و وقتی زنی از اروپا می‌آید، خانم موگرینی، با او عکس می‌گیرند، این افراد را به مجلس نفرستید.

” از ولایت فقیه تبعیت گزینشی دارند، شعار پیروی از ولایت فقیه را سر می‌دهند، اما در مقابل ولی فقیه خاضع نیستند را به مجلس نفرستید.

” از آمریکا می‎‌ترسند، از ناوگان آمریکا وحشت می‌کند، از بمب اتمی آمریکا می‌ترسند و فکر می‌کنند رزق این مملکت به دست آمریکا است و باید تحریم را بردارد، را به مجلس نفرستید.”

“عده ای که تلاش برای مذاکره و رابطه با آمریکا دارند”

“کسانی که موضع منفی نسبت به نقش ایران در جبهه مقاومت و منطقه دارند”

کسانی که ولنگاری فرهنگی و لاابالی‌گری در برابر منکرات دارند.”

. برای اینکه این افراد به مجلس نروند، بایستید. آن کسی که می‎دانید اینگونه بوده و دارد وارد مجلس می‌شود، با همه قدرت اجازه ندهید وارد شود. اگر این افراد وارد مجلس شوند، دیگر کاری از مجلس بر نمی‌آید.