علوی تبار: سفر به آنتالیا هم مثل سفر اربعین مستحب است!

«علیرضا علوی تبار» از فعالین تندرو طیف اصلاح طلب از «هسته پیشرو» اصلاحات و شرح وظایف آن رونمایی کرد.
شرح وظایفی که از نظر گروه مخالف چیزی جز ساختارشکنی نیست.

علوی تبار در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:
من ترجیح می دهم از هسته پیشرو استفاده کنیم تا هسته سخت. سخت به معنای انعطاف ناپذیری و تغییر ناپذیری هم هست. اما هسته اصلی پیشرو است و جریان را بازسازی می کند و هم مواضع را رادیکال تر می کند.البته منظورم از رادیکال کردن روش ها نیست.

وی در ادامه در تشریح وظیفه هسته پیشرو می گوید:

«این هسته پیشرو می تواند در بدنه اصلاحات هم تحریکی به وجود بیاورد. شیوه های جدیدی برای اقدام مطرح کند. ما همیشه از امتحان کردن تظاهرات خیابانی می ترسیم. نگرانیم که در تظاهرات های خیابانی ما کسانی سوءاستفاده کنند. اگر نیرویی نمی تواند یک تظاهرات خیابانی را سازماندهی کند، باید در نیروی اجتماعی بودن خود شک کنند. چرا نباید در مقاطعی از اعتصاب دفاع کرد. همه راه های مسالمت آمیز را باید امتحان کرد. بدنه فعلی اصلاح طلبان این ظرفیت را ندارد. تشکیلات رسمی نمی خواهد از حدی پا را فراتر بگذارد».

این فعال تندرو اصلاح طلب در ادامه این مصاحبه می گوید:

«چرا اصلاح طلبان در مقابل شکل عزاداری ها اینقدر منفعل هستند. کسی چیزی نمی گوید و از کنار آن رد می شویم؛ ولی شورای پیشرو می تواند درباره این سنت برخورد انتقادی کند. چرا دین شناسی ما مداح محور است. این بازگشت به سالهای پیش از انقلاب است. محور کار مداح ها هم شعر و احساسات است و وقتی شاعر قوی وجود ندارد همه چیز می گویند. تلاش برای اصلاح رفتار دینی می تواند به اصلاح اجتماعی کمک کند».

علوی تبار در ادامه گفت

«چرا اصلاح طلبان در مقابل دادن دلار ارزان به برخی سفرها سکوت می کنند؟ ما طرف را با دلار دولتی واجب الحج می کنیم. چه لزومی دارد که این را بکنیم. این در بین مردم احساس تبعیض به وجود می آورد. شما به آن کسی که به آنتالیا می رود، دلار دولتی نمی دهید، چرا؟ چه کسی گفته این شخص حق گرفتن دلار دولتی ندارد، اما کس دیگری دارد. اگر آن مستحب است، این هم مستحب است. تفریحی که می تواند آرامش روانی ایجاد کند، قطعا مستحب است».

روزنامه مشرق مینویسد: متاسفانه سکولاریزم خزنده در لوای کاهش تصدی گری حکومت در امور مذهبی که مورد پسند طیف تندرو اصلاحات است، در حال فراگیر شدن در برخی دستگاه های مسوول است.

فارغ از مقایسه سخیف میان سفر به آنتالیا و اربعین حسینی از سوی این عضو تندرو اصلاح طلب، دیگر اظهارات وی درخصوص شرح وظایف هسته پیشرو اصلاحات قابل تأمل است.

لازم به ذکر است که «علیرضا علوی تبار» سردبیر روزنامه صبح امروز- به مدیر مسئولی سعید حجاریان- بوده است. این روزنامه نقش ویژه‌ای در تحریک به تشنج و آشوب داشته است.

علوی تبار به همراه اکبر گنجی و چنگیز پهلوان، نمایندگان روزنامه صبح امروزدر کنفرانس ننگین برلین بودند.

وی در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم در کنار مصطفی تاجزاده وظیفه تهییج متحصنین را بر عهده گرفت. وی در جمع متحصنین بر ضرورت ورود به پیگیری تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی پافشاری کرد.