علیرضا یعقوبی: چهارشنبه سوری، تهدید آخوندها و فرصت ملت

yaghobiبه چهارشنبه آخر سال نزدیک می شویم و مطابق سنت ایرانیان به کوری چشم آخوندها و در رأس همه ولی فقیه و تمامی دشمنان ملت ایران، برای برگزاری با شکوهترین مراسم چهارشنبه سوری، این میراث بجا مانده از نیاکانمان آماده می شویم.
پیام چهارشنبه سوری چیست و چرا آخوندها اینقدر از آن می ترسند؟.

در یک کلام پیام چهارشنبه سوری، پیام حیات و سرزندگی است. پس از یکسال حوادث خوب و بد، در چهارشنبه آخر سال تمامی نحوست و زردی ها را به آتش می سپاریم و از قرمزی آتش پیام ایستادگی و مقاومت و سرزندگی و نشاط و سعادت می گیریم. به آتش می گوئیم: زردی خستگی و یأس و نؤمیدی و نحوست را به تو می سپاریم و سرخی ایستادگی و پایداری و حیات و سعادت را از تو می گیریم.

مگر پیام مردم ما و در رأس همه شیرزنان و کوه آهن مردانی که در برابر ظلم و ستم آخوندی سر خم نکردند و در برابرش قامت افراشتند چه بوده و هست؟ جز اینکه به آخوند و در رأس همه خامنه ای بگویند که تو تلاش کردی با سرکوب. با اختناق، با اعدام ، با شکنجه، با تحقیر و با نفی عزت و کرامت انسانی، حیات و سر زندگی و مقاومت و ایستادگی را از ما بگیری، اما ما مقهور نشدیم ما سرخم فرود نیاوردیم ما راست قامتان تاریخ ماندیم، پس هستیم و سرشار از بارقه ی حیات با تو دیو پلیدی و زشتی می جنگیم و ایمان داریم که در نبرد سرنوشت به رسم تاریخ و منطق تکامل، ما پیروز خواهیم شد.

پس پیام مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم آخوندی و پیام همه دلاوران و پهلوانان این میهن که برابر استبداد و خودکامگی و در برابر جور و ستم سر خم نکردند با پیام چهارشنبه سوری یکی است. پیام مشترک هر دو، مقاومت و مقاومت و بازهم مقاومت و ایستادگی است که برخاسته از ذات حیات و خواستن و رشد و بالندگی و نو به نو شدن است.

مگر بعد از هر چهارشنبه سوری شاهد رستن و زایش دوباره و جدید نیستیم؟ مگر جوانه ها را نمی بینیم که در پس زمستان، دوباره رستن و برآمدن آغاز می کنند و به طبیعت می گویند که سرمای تو راجواب گفتیم و دوباره سر بر آوردیم. چرا که میل به حیات و زیستن را زمستان تو نتوانست از ما بگیرد. دوباره بر آمدیم و شادابتر از همیشه و سربلندتر از هر زمان تا پیرامون خود را عطرآگین و پر از امید و شادی و پایداری کنیم. مگر نشنیده ایم که تا شقایق هست زندگی باید کرد!. مرگ بماند برای آخوندها و دم و دنباله شان که همچون «مرده شویان راضیند بر مردن مردم/ بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند» (۱).

مطربان و نغمه خوانان آزادی و رهایی و زیسن و رستن که با دیو و عفریت ارتجاع و استبداد و خودکامگی چنگ در چنگند.
و دقیقا ترس آخوندها از همین پیام مشترک چهارشنبه سوری و مقاومت ملت ایران و بهترین فرزندانشان در برابر غول مهیب و خانمان برانداز ارتجاع و عقب ماندگی است. مگر آخوند از جان مردم ایران چه می خواهد؟. او آمده است تا با سرکوب، با اختناق، با تحقیر، با توسری با شلاق، با شکنجه و با اعدام در ملاء عام، ایران و ایرانی را مقهور سازد و به تسلیم و خضوع در برابر خود وادارد. به همان دلیلی که از مقاومت و ایستادگی می ترسد از چهارشنبه سوری وحشت و هراس دارد و آن را تهدیدی برای موجودیت و تمامیتش می بیند.
پس اگر چهارشنبه سوری برای آخوندها یک «تهدید» بحساب می آید، مسلما برای ملت ایران یک «فرصت» است. یک فرصت برای اینکه به آخوند و پاسدار و بسیجی و سایر رجالگان و عمله استبداد بگوید، «زرد رویی» سرکوبتان را به آتش می سپارم و از آن «سرخی رویی» حیات و سرزندگی و مقاومت و زیستن و ایستادن را می گیرم. چون از نیاکانم رستم و آرش این رسم را به ارث برده ام. هر چقدر که تو بی ریشه و بته و ابتر و بی دم و دنباله هستی، من از سلاله پاکانم.

از آرش و رستم دستانم، شیر زن و رادمردی از کردستان و بلوچستان و آذربایجان و خراسان و مازندران و ترکمن و قشقایی و اصفهان و فارس و گیلانم. تاریخ این میهن با رشادت نیاکانم رقم خورده است و تو ای آخوند، بی ریشه ترین موجود و انگل ترین وجود در تاریخ این میهن، بمان تا در یک چهارشنبه سوری، توی بی ریشه و بته خشکیده را به آتش بسپارم و خود جسته از آن، تاریخ این میهن را با آزادی و رهایی و حیات و سرزندگی پیوند زنم و طرحی نو در فلک سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این میهن در افکنم. طرحی عاری از ستم و بردگی و اجبار و مسلما آکنده از حیات و نشاط و سازندگی و خلاقیت و رستن دوباره جوانه ها…

با چنین درکی از پیام چهارشنبه سوری به سراغ برپایی آتش سرخی رویم که بیشک باید زردی آخوند، دم و دنباله اش را بسوزاند. قیام ملی باید در پیچ و خم حوادث تاریخی و ملی و میهنی این وطن اسیر و دربند اما مقاوم و استوار رقم بخورد. پس چه بهتر که این «فرصت» را به تأخیر نیندازیم. زمان را در یابیم و به وظیفه ملی و میهنی خود برای سرنگونی و به آتش سپردن نحوست آخوندی قیام کنیم.

پاورقی:
۱- از بانوی شعر و ادب معاصر ایرانزمین، پروین اعتصامی

علیرضا یعقوبی 12 مارس 2014

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...