علی لاریجانی: نرمش قهرمانانه تغییر تاکتیک ها است

پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع گفت: نرمش قهرمانانه تغییر تاکتیک ها است نه استراتژی نظام. به طور حتم استراتژی نظام در حوزه هسته یی هیچ وقت تغییر نمی کند.
وی تأکید کرد: به طور حتم دستاوردهای ۲۰ساله کشور در حوزه هسته یی با هیچ موضوعی تغییر نمی کند.

رییس مجلس ارتجاع با اشاره به این که «نرمش قهرمانانه تغییر تاکتیک‌ها است نه استراتژی نظام»، تصریح کرد: «در شرایط کنونی دولت دارد منطق گفت‌وگو را دنبال می‌کند اما به طور حتم استراتژی نظام در حوزه هسته‌ای هیچ وقت تغییر نمی‌کند.» و تاکید کرد: «به طور حتم دستاوردهای ۲۰ ساله کشور در حوزه هسته‌ای با هیچ موضوعی تغییر نمی‌کند.»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...