عملیات پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان علیه نیروهای قرارگاه حمزه

“کوردستان مدیا”، ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران (۳۱ مرداد/ ۲۲ اوت) از “عملیات موفقیت‌آمیز پیشمرگه‌های شار” علیه نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران خبر داده‌اند.

براساس این خبر، گروهی از پیشمرگه‌های شار وابسته به حزب دمکرات کردستان ایران، در جاده بالاگیر و دربند با اعضای مقر حمزه سپاه پاسداران درگیر شدند و یک نفر از اعضای سپاه را کشتند. طبق این گزارش، فرد کشته شده “فتاح مامل” نام دارد.

حسن شرفی جانشین دبیر اول حزب دمکرات کردستان ایران ضمن تائید این خبر گفت:«فرد کشته شده، مردم منطقه را تحت اذیت و آزار قرار می‌داده است.»  شرفی در ادامه ولی تاکید کرد که “حزب دمکرات کردستان ایران فقط برای دفاع از خود به اقدامات نظامی دست می‌ز‌ند”.

در طی ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان پیشمرگه‌های احزاب کرد ایرانی و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران بیشتر شده است.