عکس پیامک نماینده ارومیه که در آن تلویحا سقوط دولت را به نرخ دلار مرتبط کرد

دبی-العربیه.نت
نادر قاضی‌پور نماینده شهر ارومیه در مجلس شورای ایران در پیامکی به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نسبت به افزایش بی‌وقفه قیمت ارز در ایران هشدار داد و تلویحا سقوط دولت را پیش‌بینی کرد

این نماینده در پیامک خود به وزیر اقتصاد ضمن مقایسه روند رو به رشد ارز در ایران با وضعیت مشابه در

شیلی که منجر به سقوط دولت انقلابی سالوادور آلنده در سال 1970 شد تلویحا به دولت روحانی هشدار جدی داده است

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...