غرق شدن بیش از ۲۰۰ پناهجوی سودانی

سخنگوی ارتش سودان جنوبی “فیلیپ آگور” از غرق شدن ۲۰۰ تا ۳۰۰ پناهجو خبر داده و گفته است تعداد زیادی زن و کودک هم در میان آن‌ها بوده‌اند. قایق حامل پناهجویان بیش از حد پر بوده و به همین دلیل غرق شده است.

مردم سودان به دلیل درگیری‌ها در شهر ملکال در مرز سودان جنوبی از این منطقه فرار می‌کنند.

پیش‌تر در شهر ملکال، مرکز ایالت “نیل بالا” که در شمال سودان جنوبی واقع است، درگیری‌های شدیدی میان شورشیان و ارتش صورت گرفته بود. شورشیان سعی داشتند این شهر را تحت کنترل خود درآورند. ملکال در مرز سودان جنوبی و سودان قرار دارد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...