غلط کردم گویی وزیراموزش و پرورش بعد از ۲روز

وزیر آموزش و پرورش: هیچکس مجاز نیست دانش‌آموزان را ملزم به حضور در مدارس کند

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش رژیم در یک عقب نشینی در شبکه خبر اعلام کرد : از اول نگفتیم که الزامی به حضور دانش‌آموزان هست بلکه گفتیم اولویت و ترجیح ما، آموزش حضوری است “

وی ادامه داد: به جهت اینکه کارکرد مدرسه تنها کارکرد آموزشی نیست بلکه کارکرد پرورشی دارد و محتوای آموزشی هم در صورت حضوری با کیفیت بهتری عرضه می‌شود میخواستیم اموزش حضوری باشد.

او که صحبتی از مقایسه مدارس رژیم با کشورهای اروپایی نکرد گفت: ” اگر کسانی به هر دلیلی نمی‌توانند از آموزش حضوری استفاده کنند یا بیمار هستند یا بیماری زمینه‌ای دارند یا خانواده‌شان نگرانی دارد، می‌توانند از آموزش‌های دیگری که ما پیش‌بینی کردیم، استفاده کنند.”

وی که اشاره ای هم به سردرگمی و غلط کردن وزیر و روحانی نکرد گفت: هیچکس مجاز نیست که دانش‌آموزان را ملزم به حضور در مدرسه کند؛ اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح می‌دهند که به صورت غیرحضوری آموزش ببینند، اشکالی ندارد و ما به صورت غیرحضوری آموزش آنها را ارائه می‌کنمیم اما به هر صورت، آموزش حضوری در مدارس ما برقرار خواهد بود و هر تعداد از دانش‌آموزان که مراجعه کنند ما اولویت را به آموزش حضوری می‌دهیم.”