فراخوان براي نجات جان زندانيان سياسي كه در وضعيت بحراني قرار دارند

مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري به ويژه گزارشگران بازداشتهاي خودسرانه و شكنجه را به اقدامي سريع و مؤثر براي نجات جان شماري از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين و خانواده مجاهدان ساكن ليبرتي كه به شدت بيمار هستند و در وضعيت خطرناكي قرار دارند فرا مي خواند.

آقاي ماشاالله (حميد) حائري ، 63ساله، از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين بر اثر شدت فشارهاي دژخيمان رژيم در بيمارستان حالش به وخامت گراييده و در حالت كوما قرار گرفته است. وي در روز 24 ارديبهشت به دنبال خونريزي از ناحيه گوش و بيني به ناچار توسط دژخيمان رژيم به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شد، شكنجه گران به رغم وخامت حالش او را با دستبند و پابند به بيمارستان منتقل كردند. به دنبال ادامه اين شرايط ضدانساني در بيمارستان، آقاي حائري مجددا دچار خونريزي شد و به كوما رفت.

آقاي حائري، از زندانيان سياسي دهه 60، در آذرماه88 صرفأ به خاطر حضور بستگانش در اشرف بازداشت و به 15سال زندان محکوم شد. او بر اثر شكنجه هاي وحشيانه و وضعيت وخامت بار زندان از بيماريهاي حاد قلبي و تنفسي رنج مي‌برد و تا كنون چند بار سكته قلبي كرده است. اما شكنجه گران همواره او را از رسيدگيهاي درماني محروم كرده اند.
زنداني سياسي خانم مطهره ( سيمين) بهرامي، 60ساله، از زندانيان بند زنان زندان اوين بر اثر محروميت از رسيدگيهاي درماني در آستانه فلج شدن قرار دارد. وي كه از زندانيان سياسي دهه 60 است بر اثر شكنجه و شرايط وخامت بار زندان دچار بيماري حاد در ناحيه ديسك كمر و درد شديد در ناحيه پا و همچنين مشكلات در كيسه صفرا است كه منجر به عمل جراحي وي شده است. او در جريان قيام 88 همراه با همسر و پسر، عروس و يكي ديگر از نزديكانش دستگير شد.

محسن و احمد دانشپور مقدم ، همسر و پسر خانم بهرامي به اتهام آخوند ساخته محاربه به اعدام محكوم شده‌اند و، در بند 350اوين، هر دو در شرايط وخيمي به سر مي برند.
محسن دانشپور، 73ساله، از زندانيان سياسي دهه 60، مبتلا به نارسايي حاد قلبي و گوارشي است و حتي قادر به انجام امورات شخصي خود نيست. احمد دانشپور 42ساله، بر اثر ابتلا به بيماري كولون (التهاب شديد روده بزرگ) و بر اثر شكنجه و محروميت از رسيدگيهاي درماني و غذاي مناسب، بر اثر خونريزي روده و عوارض ناشي از آن 40كيلو وزن خود را ازدست داده است.

علي معزي، 65ساله، از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين نيز در زندان قزلحصار در شرايط وخيمي به سر مي برد. وي كه مبتلا به بيماري سرطان است، در حمايت از زندانيان سياسي بند 350 اوين كه در روز 28فروردين مورد حمله وحشيانه عوامل نيروهاي سركوبگر قرار گرفتند، دست به اعتصاب غذا زد كه توسط شكنجه گران به سلولهاي انفرادي زندان قزلحصار منتقل شد و تا روز شنبه 27ارديبهشت در سلولهاي انفرادي نگهداشته شد. اين اقدام ضدانساني بر وخامت حال آقاي معزي افزوده و او را در شرايط بحراني قرار داده است.
علي معزي از زندانيان سياسي در دهه 60 است كه در سال 87 صرفأ به خاطر ديدار با دو فرزند مجاهدش در كمپ اشرف، بازداشت شد. او در فروردين 90 (مارس2011) براي سومين بار به خاطر شركت در مراسم يادبود زنداني سياسي مجاهد خلق محسن دكمه چي كه توسط شكنجه گران رژيم زجركش شد، دستگير گرديد.

علي معزي بر اثر تحمل شكنجه و شرايط وخامت بار زندان از بيماريهاي مختلف از جمله سرطان، نارسايي كليه و آرتروز شديد گردن رنج مي برد، اما دژخيمان رژيم براي اعمال فشار و شكنجه بيشتر، همواره او را از رسيدگيهاي درماني محروم كرده اند و با نگهداشتن او در سلول انفرادي اين شكنجه ها را مضاعف مي كنند. عوامل اطلاعات آخوندي در انتقام از اين كه آقاي معزي از شركت در دادگاه آخوندي خود داري مي كند، قصد پرونده سازي جديد عليه وي را دارند.

‘آقاي صالح کهندل، از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين در سالن ۱۲ بند 4 زندان گوهر دشت، مشكوك به ابتلا به بيماري سرطان خون به دنبال اعتصاب غذا در حمايت از زندانيان سياسي بند 350 در وضعيت جسمي وخيمي به سر مي‌برد. تشديد ارسال پارازيت بر بند زندانيان سياسي در گوهردشت بر وخامت حال زندانيان اين بند و از جمله آقاي كهندل افزوده است.
وي كه به 10سال حبس محكوم شده است با مشکل جدي در پلاکت خون خود مواجه است و از آزمايشات تخصصي و رسيدگيهاي درماني محروم است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
28 ارديبهشت 1393 (18 مه 2014)