فراخوان به شرکت در بزرگترین گردهمایی مقاومت در پاریس – حرکت از کشور سوئد

گردهمائی شورانگیز سالانه مقاومت ایران، روز شنبه ۲۳خرداد ۹۴ (۱۳ژوئن) در سالگرد قیام ۳۰خرداد1۳۶0 – سرآغاز مقاومت انقلابی بر علیه نظام ضد ایرانی ولایت فقیه – بزرگداشت روز شهدای راه آزادی ایران زمین و زندانیان سیاسی و همزمان با سالگرد قیامهای مردمی در سال13۸۸ و در دوازدهمین سالگرد کودتای درهم شکسته ۱۷ژوئن، در پاريس — ويلپنت برگزارمیشود.

بیش از ۱۰۰۰۰۰نفر شرکت کننده، سیاستمداران سرشناس، هیئتها از هر گوشه جهان، انجمنها، سازمانها، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش اموزان، کارگران ، همه گرد هم میایند تا حمایت خود را از دموکراسی و حقوق بشر در ایران اعلام کنند و همزمان تنفر خود ازتروریسم بنیادگرای حاکم بر ایران و سرکوب زنان را به نمایش بگذارند.

این گردهمائی بزرگ در داخل سالن ویلپنت در پاریس با شرکت کنندگانی از پنج قاره جهان برگزار میشود.

ما ایرانیان از دیدگاههای بنیادگرایانه رژیم حاکم بر ایران که – در اعمال تروریسم، خفقان، اعدامها و سرکوب زنان – بدنام و رسوا است، به ستوه امده ایم. این اعمال نظام فاشیستی مذهبی، چهرهء کشور ما در صحنه جهانی را خدشه دار کرده است و تهدید مستقیمی برای امنیت مردم ایران گشته است. این دوران شرم آور باید از تاریخ ایران شسته شود و یک دموکراسی مدرن جانشین آن شود.

صلح، ازادی، برابری و تساوی حقوق بین زن و مرد و احترام به حقوق انسانها خواست مسلم هر فرد و گروه صرف نظر از نژاد، مذهب و وابستگی قومی است.

زمان حرکت از سوئد به پاریس: پنجشنبه 11 ژوئن (یونی) 2015
زمان برگشت از پاریس به سوئد: دوشنبه 15 ژوئن (یونی) 2015

شماره تماس برای کسب اطلاعات سفر: 55 55 339 076

 

سازماندهنده: کمیته فعالین دموکراسی – ایرانیان مقیم سوئد